Nhớ một mùa Tết ở Kolkata

Đếm từng ngày qua... chậm
Ngày Tết ở Kolkata Ấn độ không phải là Tết của cộng đồng nói tiếng Hindi hay Bangali... mà là Tết của bốn “gã” đàn ông nói tiếng Việt mới vừa bay sang để tham dự Festval thơ Quốc Tế lần thứ 3. Bốn “gã” đó gồm các nhà thơ Trần Hữu Dũng Nguyễn Trọng Tín Nguyễn Nho Khiêm và tôi (Mai Hữu Phước).

>>> Xem tiếp

maihuuphuoc

Gởi Phương Nam
Hi...h.i...
Chuyện cũ mới "khoe" chứ chuyện mới chưa đến thì biết gì... khoe ! Hehehe... Thực ra thì không phải "khoe" cái chuyện mọi người đã biết mà ghi lại một kỷ niệm đáng nhớ nhân lúc xuân về như là chuyện phiếm lúc xuân sang vậy. Xuân mới nhiều niềm vui nhé!

Phương Nam

Chuyện cũ mèm mà khoe hoài. Hehehe